ONE 80
Funky Muziek of de Christelijke film met Boodschap.
Leer God kennen door middel van live muziek, Christelijke films en korte dramastukken.
Meer ONE80
Onze Bijbelstudies zijn er voor alle leeftijden. Doe ook mee en Kom jouw Bijbel leren begrijpen.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Nu aanmelden
Bidden is praten en contact zoeken met God.
Jezus Christus stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
Gebedsverlangen indienen
Previous slide
Next slide
Oprichting Evangeliegemeente De Deur

Gebedsverlangen indienen

Wil je dat er voor iets dat jou misschien al een tijd dwarszit vurig gebeden wordt? Je bent welkom.
Jong & Ouder
Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 60 kerken. Buiten Nederland
 heeft de Nederlandse fellowship diverse kerken in: Zuid-Afrika, China, Peru, Suriname,
 Curacao, Belgie, Frankrijk, Portugal, Tsjechie, Noorwegen, Denemarken, Columbia, Indonesie, Aruba en Bonaire.

Postdatum

Op 9 oktober 1929 werd Wayman Mitchell geboren, in een wereld van economische
 depressie en leegloop van kerken. Hij groeide op in Prescott, Arizona, en in zijn jeugd
 groeide hij op in een gebroken gezin. Na zijn diensttijd trouwde hij met zijn vrouw
 Nelda en nadat hun eerste kind aan longontsteking was overleden, zetten beiden hun 
eerste aarzelende stappen richting God. Dit werd al gauw een sleur en pas toen 
Mitchell op zijn geloof werd aangevallen door een Mormoon, realiseerde hij zich zijn 
eigen verantwoordelijkheid in het kennen van Gods Woord. Toen hij daarop de
 bijbel ging bestuderen, ontdekte hij de verlossende kracht van het bloed van Jezus 
Christus.

Tijdens een kerkdienst in 1955 werd Mitchell na een bekeringsgebed vervuld met de 
heilige Geest en hij begon, net als de apostelen op de pinksterdag, in andere tongen
 te spreken. Dit was een geheel nieuwe en overweldigende ervaring voor hem, want het 
feit dat hij bijna niets wist over de heilige Geest en het spreken in tongen, bewees dat
 God met hem aan het werk was. Op dat moment kreeg hij een profetie over dat God
 zou gaan bewegen in de landen van de wereld en de eilanden van de zee. 

Na deze dienst was Mitchell niet meteen de man van de grote opwekkingsbeweging, 
hij stopte de eerste maanden zelfs niet eens met roken. Maar God was met hem
 aan het werk.

Zijn roeping om te preken kwam korte tijd daarna en toen hij met zijn
 voorganger daarover sprak, gaf deze hem het advies naar een bijbelschool te gaan.

 Toen Mitchell op de bijbelschool kwam, bleek dat helemaal niet hetgeen te zijn wat hij 
zich ervan had voorgesteld. In plaats van er te leren hoe je zondaren tot bekering
 brengt, kreeg hij allerlei bestuurlijke theorieen en religieuze doctrines voor zijn kiezen. 
Het was zelfs zo erg dat velen in de faculteit van de school neerkeken op Goddelijke 
genezing, de gaven van de heilige Geest en de opwekkingsbediening. Uiteindelijk
 kreeg hij op de school wel een fundamentele kennis van Gods woord, maar praktisch 
was hij onvoorbereid op de dagelijkse realiteit van het leven.

 Na de bijbelschool kreeg Mitchell zijn eerste bediening als jeugdpastor van een kerk 
in Phoenix. Het enige wat hij daar bereikte, was dat de religieuze mensen woedend 
werden, omdat hij tegen de jeugd preekte over zonde. En dat nog wel in bijzijn van
 hun vriendjes. Gelukkig kwam er snel een aanbieding om een kerk over te nemen 
in het plaatsje Wickenburg, een kerk met een problematisch verleden. Hier leerde 
hij veel dingen van evangelisten en andere pastors over het krijgen van opwekking
en en hij ontdekte geestelijke waarheden die sleutels bleken te zijn voor kerkgroei.

 Na deze kerk werd Mitchell van de ene probleemkerk naar de volgende gestuurd, 
elke keer om het puin te ruimen. De leiding van het kerkgenootschap zag hem als 
een boertje die ze nooit een volwaardige kerk zouden geven, maar die wel goed genoeg was problemen op te lossen die door anderen waren veroorzaakt. En met de
 tijd kreeg Mitchell een andere visie dan de leiding. Hij voelde absoluut geen
 verplichting om de gevestigde machten te plezieren en hij kwam er achter dat
 programma’s niet de manier zijn om mensen te winnen. De leiding was altijd gericht geweest op dingen als zondagsschool en christelijke kampen, maar Mitchell zag dat
 dit niet meer was dan ondersteuning van de kerk, niet het middelpunt van de
 bediening. Ook het principe om jonge mannen naar de bijbelschool te sturen, werd 
spoedig door Mitchell herzien. Een paar mannen die vurig begeerden om iets voor
 God te kunnen betekenen, kwamen uitgeblust en geestelijk dood van de bijbelschool 
terug. Vanaf dat moment besloot Mitchell de mannen zelf te trainen in de praktijk.

Toen werd Mitchell een andere probleem- kerk aangeboden en in 1970 nam pastor
 Wayman Mitchell deze kleine kerk over in Prescott, Arizona. Deze kerk van 35 mensen
 had daarvoor vele problemen doorstaan, maar Mitchell vond hier mensen die zich
 bruikbaar opstelden en naar zondaren wilden uitreiken.

 In die tijd was er een grote opwekking gaande onder de hippies en hieruit ontstond 
de Jesus People beweging. Deze Jesus People begonnen met duizenden tegelijk
 door de straten te marcheren, vertelden iedereen dat Jezus hun hart veranderd had
 en dat Hij hen vrij gemaakt had van drugsverslaving, leegte en doelloosheid. Zelfs 
enige grote kranten in de Verenigde Staten schreven hierover. Time Magazine 
verklaarde: Jezus leeft volop in het radicale geestesvuur van een groeiend aantal
 jonge Amerikanen, Dit is hun boodschap: de bijbel is waar, er gebeuren wonderen 
(Time Magazine, 21 juni 1971). Het Beste verhaalt over samenkomsten in Houston,
Texas waar 11.000 jonge mensen naar voren gaan om zich te bekeren en voor Jezus 
te gaan leven (Reader’s Digest, maart 1972). Prescott lag in die tijd op een drukke 
hippie-route en de kerk bereikte veel hippies met het evangelie.

 Mitchell trainde de mensen in de Prescott-kerk op basis van zijn ervaring en
 uiteindelijk was het zo dat de kerk in Prescott in staat was om enkele van deze
 mannen naar andere steden te sturen om daar nieuwe kerken te beginnen. Zo werd 
de basis gelegd voor een beweging die steeds grotere vormen aannam. De kerken
 die vanuit Prescott waren uitgestuurd, werden met de tijd sterk genoeg om zelf weer
 echtparen uit te sturen naar andere steden. Mitchell kreeg geregeld open deuren
 om ook in het buitenland aan het werk te kunnen en al gauw gingen er mannen 
naar onder andere Mexico, de Filippijnen en Australie om kerken te planten.

NEDERLAND
De open deur in Nederland was er in 1978 in de vorm een kleine bijbelstudie–groep 
in Steenwijk. De groep bestond uit ongeveer 30 personen en verlangde naar een 
pastor. Een van de discipelen nam toen de leiding op zich. Mitchell steunde hem in
 het bouwen van de kerk en haalde hem regelmatig over naar de halfjaarlijkse 
bijbelconferenties die in Prescott worden gehouden. Zo werd de visie van de CFM in
 de Nederlandse fellowship ingeplant. De kerk verhuisde vervolgens naar Zwolle
 en begon daar te groeien. Uiteindelijk was ook deze kerk sterk genoeg om
 mannen uit te sturen naar andere steden. Daarnaast nam Evangelie Gemeente
 De Deur in Nederland ook de verantwoordelijkheid op zich voor een halfjaarlijkse
 Europese bijbelconferentie.

De CFM-kerken in Nederland dragen de naam Evangelie Gemeente De Deur. 
Mensen komen niet naar Evangelie Gemeente De Deur, omdat ze deze kerk 
leuker vinden dan een andere kerk. Ze komen omdat ze door de prediking in
 een persoonlijk kontakt met Jezus Christus zijn gebracht, en omdat De Deur
 nog steeds vasthoudt aan de visie en opdracht om het evangelie te verkondigen 
door middel van discipelschap, evangelisatie op straat, muziek, drama, en het 
uitsturen van echtparen in het zendingsveld.

Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 60 kerken. Buiten Nederland
 heeft de Nederlandse fellowship diverse kerken in: Zuid-Afrika, China, Peru, Suriname,
 Curacao, Belgie, Frankrijk, Portugal, Tsjechie, Noorwegen, Denemarken, Columbia, Indonesie, Aruba en Bonaire.

Meer
berichten

ONE80 | Muziek, sport en spel

One80 in Veendam is dé plek waar je iedere zaterdag God kunt leren kennen door middel van live muziek, films en korte dramastukken. Tijdens de One80 activiteiten draaien de muziek en de films om het Evangelie van Jezus Christus. De ene week krijgen we funky muziek van een popband, de andere week kijken we een film met een christelijke boodschap.

Read More »

Oprichting Evangeliegemeente De Deur

Op dit moment heeft De Deur in Nederland ongeveer 60 kerken. Buiten Nederland
 heeft de Nederlandse fellowship diverse kerken in: Zuid-Afrika, China, Peru, Suriname,
 Curacao, Belgie, Frankrijk, Portugal, Tsjechie, Noorwegen, Denemarken, Columbia, Indonesie, Aruba en Bonaire.

Read More »
error: Content is protected !!
Scroll naar boven

Wat leuk dat jij onze kerkdienst wilt bijwonen!

Meld je hier aan! Wij reageren zeer snel.

Contactgegevens

de-deur-veendam-google-maps
Reguliere wekelijkse kerkdiensten

Wij heten jou en familie van harte welkom op onze reguliere kerkdiensten. Je vindt ons aan de Barkstraat 14 te Veendam. Ook bekend als buurthuis ’t Scheepskwartier.

Contactgegevens

Snel via WhatsApp | Klik icoon

Contact met De Deur | Veendam

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Lukas 11:9-10

Regulier contactformulier
de-deur-veendam-google-maps

Klacht melden aan De Deur | Veendam

Beschrijf je klacht of opmerking zorgvuldig. Wij behandelen en benaderen jou omtrent jouw melding discreet. Wij respecteren jouw privacy.

Klachtenformulier


Jij zou graag willen dat wij met jou bidden.

Let wel! Tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst kan je jouw gebedsverlangen indienen. Gebedsverlangens die vlak voor de dienst ingezonden worden (bijv. 5 minuten voor aanvang), worden meegenomen naar de eerstvolgende dienst. Zorg dus dat je op tijd bent met het indienen van dit gebedsverlangen.

Meld je hier aan! Wij contacteren jou over de beschikbare data.

Je aanmelden voor Bijbelstudie. Zeer verstandig! Wij staan klaar om je te begeleiden.

Wij houden leuke studiebijeenkomsten voor een ieder, jong of ouder, om zijn kennis over de Bijbel te verbreden.  

Meld je hier aan! Wij contacteren jou over de beschikbare data.

Wij nemen bij voorkeur per mail contact met je op, maar het kan ook zijn dat we jou telefonisch benaderen. Mochten we je niet direct kunnen bereiken, geen paniek. Wij proberen het dan gewoon nog een keer. Bedankt voor de juiste keuze.

Zou je alvast willen trainen, dit kan: ga naar www.bijbelstudieonline [of klik op het logo] en start daar je training. Het is een gerenommeerd platform voor nieuwgelovigen. Maar we zijn natuurlijk nooit te oud om iets bij te leren!

Jij komt met een invalidenvoertuig of wordt gebracht door een vervoersdienst!

Wij staan klaar om jou op te vangen, en zorgen voor jouw parkeerplekje dichtbij de kerk. Handig toch!
Meld je hier aan! Wij geven je snel de bevestiging door.
×